Home    Introductie  Werkformule Vakgebieden Doelgroepen Projecten  Contact  
 
 

 

Werkformule

De werkformule van Adviesbureau Feijen is simpel, doeltreffend en kostenbesparend. Door het adviesbureau al bij de fase van planvorming te betrekken, komen alle items, genoemd in de introductiepagina, direct en integraal aan de orde. Er kan gekozen worden voor het formeren van een bouwteam direct bij aanvang, maar ook iets later in het traject. Het adviesbureau zal in ieder geval een goed en doordacht technisch programma van eisen formuleren, waarin gelijktijdig ook de systeemkeuze is opgenomen. De vooronderzoeken en klimaatrapportages zijn hierbij uitgekristalliseerd en met de opdrachtgever doorgenomen, zodat deze een gefundeerde keuze heeft gemaakt en ook werkelijk weet welke installatie hij krijgt.

Naast het programma van eisen zal in een blokschema de installatie verduidelijkt worden zonder (tijdrovende) bestektekeningen. Met zowel het programma van eisen als de VO-tekeningen van de architect is een installateur in staat om een goede prijs te maken. Wanneer er voor aanbesteding gekozen wordt, dan zijn 'appels met appels' te vergelijken. Na prijsvorming en gunning kan de installateur de detailengineering opstarten en verder meelopen in het ontwerpproces waarna de bouw volgt.

Tijdens de bouw kan het adviesbureau het technisch projectmanagement verzorgen, als de opdrachtgever dit op prijs stelt. Concreet houdt dit in dat de bouwvergaderingen bijgewoond worden, werktekeningen worden gecontroleerd, meer- minderwerken worden gecontroleerd (inclusief financiële overzichten), bouwinspecties worden verricht, het opleveren van de installaties inclusief verslaglegging e.d. Maar ook het oplossen van problemen tijdens de uitvoering. Ook het coachen van de installateur hoort bij het bouwbegeleidingtraject vanuit de gedachte: sāmen bouwen maar ook sāmen de problemen oplossen.

We hopen dat bovengenoemde werkformule aanspreekt en reden voor u zal zijn om eens contact op te nemen.

 
 © Adviesbureau Feijen - adviseur installaties en projectmanagement.