Home    Introductie  Werkformule Vakgebieden Doelgroepen Projecten  Contact  
 
 

 

Introductie

Tijd- en kostenbesparing

Tijden veranderen. Ook in de bouw, zoals we merken. Als we ons beperken tot de bouwwereld en dan nog specifieker tot de installatieadviseur, dan is er een tendens te bespeuren om steeds vaker te werken zonder een bestek met tekeningen. We zien dit bij zowel kleine als (middel)grote projecten waarbij er in bouwteamverband wordt gewerkt. Niet zelden is er dan helemaal geen installatieadviseur bij betrokken.

Levert dit een kostenbesparing op? In veel gevallen is dit ten dele waar. Is er sprake van tijdbesparing? Ja, dit kan een item zijn wanneer de installateur vroegtijdig aanschuift in het project, dus direct bij de VO-fase. Na vaststelling van het installatieontwerp kan de installateur direct in de DO-fase ook starten met de definitieve engineering en (werk)tekenwerk. In dit geval zijn bestektekeningen van een installatieadviseur overbodig en dus (dure) tekenuren inclusief engineering.

Voorkómen is beter dan...

Zijn alle vooronderzoeken m.b.t. systeemkeuze, duurzame technieken en energiebesparing (water, warmte, ventilatie, koude, elektra), kosten- en onderhoudsbewust ontwerpen werkelijk doorlopen of getoetst? Is er bijvoorbeeld een notitie beschikbaar, waarin diverse klimatiseringsmodellen omschreven staan met de bijbehorende kosten en de "belevingswaarde"? Heeft de opdrachtgever een heldere keuze kunnen maken m.b.t. het klimaatsysteem? Als de opdrachtgever heeft gezegd "Ik kies voor topkoeling", heeft de ontwerper dan zelf voldoende nagedacht over de juistheid van die keuze en zijn er goede alternatieven aangedragen? Is de definitieve prijs marktconform? Heeft er een onafhankelijke deskundige naar het ontwerp, alternatieven en de begroting gekeken? Vaak niet. Het gevolg kan zijn dat er tijdens de bouw extra werkzaamheden naar voren komen, die door inschakeling van een onafhankelijke deskundige voorkomen hadden kunnen worden.

 
 © Adviesbureau Feijen - adviseur installaties en projectmanagement.